21 9982
د خرڅلاو لپاره برنډ (مازون) کینډل (بوک ریډر)
Name   خالد Date   2020-10-15
Phone   0774428444 Province   Kabul
Region   کابل، کوټه سنګي
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  15,000 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
غواړم خپل یو نوی جدید (امازون- Kindle Paperwhite) برنډ کینډل یا (بوک ریډر) وپلورم، چې مشخصات یې په لاندې ډول دي:
• امازون برنډ
• واټر پروف (په اوبو کې جوړ پاتې کیږي)
• اته جیبي ظرفیت لري
• ظریف جوړښت لري
• چارج یې څو هفتې دوام کوي
• مناسب لویوالی لري چې د سفر لپاره بالکل مناسب دی
21 9982