31 9972
ماشین لباسشویی فولاتوماتیک
Name   Ali Date   2020-10-13
Phone   0794908090 Province   Kabul
Region   Kharte char4
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  15,000 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
ماشین لباسشویی
از کمپنی پاناسونیک برند اصلی و کاملا با ضمانت
مستعمل دبی استفاده شده و کاملا نو
بدون کدام عوارض و هیچ پرزه و تخت‌تبدیل نشده
با قابلیت شستشوی سریع و تمیز
و دارای موتور هوشمند و بدون صدا
ورکشاپ تخنیکی شیرپور
آدرس کارته چهار
31 9972