10 9855
زمین فروشی 15 بسوه‌ در ساحه تجارتی
Name   نوید Date   2020-08-31
Phone   0791535630 Province   Kabul
Region   سرای خواجه میربچه کوت
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  160,000 AFN Type  For Sale Category   Land
سلام دوست ها

اعلان فروش زمین
15 بسوه زمین برای فروش
نوعیت زمین تجارتی(جای تانک تیل و بلند منزل)
آدرس: ولایت کابل ، سرای خواجه ، همجوار( چسپیده) به سرک عمومی کابل پروان ، قلعه آخند نزدیک سرک قریه قچی
/////بسوه 160 هزار افغانی با یک اندازه جور آمد
برای جزیات بیشتر شماره تماس :0791535630
لطفا دوست ها شییر کنید
Please share it
10 9855