18 9847
ماشین چوچه کشی
Name   mohammad hadi Date   2020-08-18
Phone   0747971849 Province   Kabul
Company   آمو تکنالوژی
Region   کابل
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  60,000 AFN Type  For Sale Category   Others
اموتکنالوژی برای هموطنان عزیز ماشین های چوچه کشی را با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش عرضه مینماید. علاقه مندان میتوانند ماشین های مورد نیاز خود را با ظرفیت های مختلف در تمام ولایات از اموتکنالوژی بدست اورند.
18 9847