32 9826
یک دربند حویلی کرایی در سه بسوه سه منزل دارای ۱۰ اتاق
Name   عبدالرازق Date   2020-07-22
Phone   0788018365 Province   Kabul
Region   واقع ایوب خان مینه متصل دیوار لیسه حبیبیه سرک دارلامان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  550 $ Type  For Rent Category   Houses
یک دربند حویلی کرایی در سه بسوه سه منزل دارای ۱۰ اتاق ۴ تشناب ۳ اشپز خانه تخت بام کلان فول تهکو نل اب ذخیره اب دروازه ها وکلکین ها همه pvc جای موتر سالون بزرگ در منزل اول
کرایه 550 $ با جور امد
برای معلومات بیشتر به شماری داده شده به تماس شوید
0788018365
32 9826