33 9825
فروش یک باب اپارتمان VIP
Name   آتل خان Date   2020-07-22
Phone   0784112814 Province   Kabul
Region   بلاک های قصبه خواجه رواش
  I have totally ( 9 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  100,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
فروش یک باب اپارتمانVIP در بهترین شهرک،ودر بهترین موقیعت ،با قباله شرعی، دیکور عالی، مجهز با سیستم اب

،برق؛ ضد گرمی وسردی
،دارای پنج اطاق کلان ،دو تشناب، یک بالکن ،اشپز خانه باز، 135 متر مربع، یک مهمان خان در تهکو 16متر مربع، دارای پارکینگ، نزدیک به بازار، مسجد، در منزل چهارم به قیمت یک لک دالر با کم جورامد به فروش می رسد
0784112814(عایق)
33 9825