19 10396
تهکاوی کرایی
Name   محمد شفیق Date   2021-09-14
Phone   0777220120 Province   Kabul
Email  
Region   کارته آریانا جوار ناحیه ۲ - عقب الفلاح طبی لابراتوار زبیر پلازا
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  180 $ Type  For Rent Category   Shops
تهکاوی که راه موتر دارد در زبیر پلازا جوار ناحیه دوم وعقب درباز مارکیت یا الفلاح طبی لابراتوار نزدیک چوک دهن باغ (باغ زنانه ) موقیعت دارد به کرایه داده میشود راه جدا دارد برق ۲۴ ساعته سولرودولتی تعمیر زبیر پلازا چوکیدار وکامره های امنیتی هم دارد در بهترین موقعیت که به فروشګاه های قوای مرکز و سرک سالنګ وات یک چانس طلایی است به قمیت مناسب به کرایه داده میشود درګوګل نوشته کنید zubair plaza kabul afghansitan به شما مکمل ادرس نشان میدهد شماره وتس اپ :00971553251586 شماره اتصالات 0785300970
19 10396