88 9712
یک باب اپاتمان چهار اطاقه
Name   حضرت الله Date   2020-06-30
Phone   0778389197 Province   Kabul
Region   سرک اول سیلو
Price  650 $ Type  For Sale Category   Apartments
یک باب آپارتمان چهار اطاقه دارای 136 متر و مربع منزل پنجم آپارتمان نمبر 15 بلاک مجتمع فرهنگی ارغوان برق و آب مستقل میباشد
88 9712