85 9715
خانه کرایی ۹ اتاق نشیمن
Name   امین افغان Date   2020-06-30
Phone   0786346355 Province   Kabul
Region   ناحیه ۵
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  35,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
خانه کرایی دارای
۹ اتاق نشیمن
۶ تشناب
یک تهکو بزرگ
حویلی مستقل دارای برق شهری و نل آب

شماره تماس :۰۷۸۶۳۴۶۳۵۵
۰۷۴۴۲۰۷۲۸۶
85 9715