84 9716
فروش عاجل یک باب اپارتمان 3 اتاقه با قیمت ارزان
Name   شعیب Date   2020-06-30
Phone   0795663040 Province   Kabul
Region   سرک سوم پروژۀ تایمنی، پهلوی منگل پلازا
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  32,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
یک باب اپارتمان 3 اتاقه فروشی، با قیمت ارزان به علت نیاز عاجل به پیسه، دارای میتر برق و آب مستقل، سیستم مرکز گرمی و دیکور داخلی عالی.
84 9716