93 9707
تخت خواب فروشی
Name   منیش یاری Date   2020-06-25
Phone   0794541326 Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه هفتم دارالامان سرک شورای ملی عقب کفایت سنتر
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  35,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
تخت خواب گول تلویزیون دار و لادسپیکر دار همراه با میز آرایش، الماری لباس سه پله ای، دو چوکی ، میز اش ، سری تختی و پرده های آن به قیمت 35000 هزار افغانی به فروش میرسد کسانیکه ضرورت دارند به شماره 0794541326 به تماس شوند.
آدرس: دارالامان سرک شورای ملی عقب کفایت سنتر.
93 9707