94 9706
مایع ضد عفونی دست؛ ماسک سه لایه اصلی؛ ترمامیتر.....
Name   Faisal Date   2020-06-25
Phone   0730370002 Province   Kabul
Email  
Region   چهارراهی گل سرخ؛ جوار پوهنتون سلام کابل
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Health
جهت سهولت و همکاری با متقاضیان محترم اینک با کیفیت ترین مایع ضد عفونی دست؛ ماسک سه لایه اصلی؛ ترمایمتر های استندرد صحی را از کشور ترکیه؛ عربستان؛ و پاکستان با نازلترین قیمت و عالی ترین کیفیت وارد نموده و طور عمده و پرچون عرضه میداریم.

۱. مایع ضد عفونی دست ۵۰۰ ملی لیتره عربی(Amegel) فی بوتل به قیمت ۷۱۰ افغانی.
۲. مایع ضد عفونی دست ۵۰۰ ملی لیتره ترکی (Botania)فی بوتل به مبلغ ۳۵۰ افغانی.
۳. مایع ضد عفونی دست ۴۸۰ ملی لیتره (Relax)فی بوتل به مبلغ ۴۵۰ افغانی.
۴. ماسک سه لایه ۵۰ دانه ئی اصلی پاکتسانی و ترکی فی قطی به مبلغ ۶۰۰ افغانی.
۵. آگزیمتر ترکی فی پایه به مبلغ ۲۹۰۰ افغانی.
۶. تب سنج(ترمامیتر) اصلی استندرد فی پایه از ۴۰۰۰ افغانی الی ۴۵۰۰ افغانی.

یاداشت: تخفیف ویژه برای عزیزان که طور عمده خریداری می کنند در نظر است.

شماره تماس(وتس اپ): ۰۷۳۰۳۷۰۰۰۲
آدرس: چهارراهی گل سرخ؛ جوار پوهنتون سلام؛ کابل افغانستان.
94 9706