215 9841
زمین فروشی در شهرنو به مساحت ۱۲ بسوه به فروش میرسد
Name   میلاد Date   2020-08-30
Phone   0789380880 Province   Kabul
Region   شهرنو کوچه وزارت داخله اسبق
Price  90,000 $ Type  For Sale Category   Land
زمین فروشی در شهرنو به مساحت ۱۲ بسوه که به پنج حویلی تقسیم شده به فروش میرسد فی بسوه آن 90000 دالر قیمت گذاری شده برای معلومات بیشتر به ما به تماس شوید.
215 9841