480 9378
فروش عاجل یک پایه ماشین فوتوکاپی نشواتیک
Name   عزیزی Date   2020-01-12
Phone   0783688420 Province   Kabul
Region   دهبوری ناحیه سوم شهر کابل
Amtaa
Price  6,500 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
لیلام یک پایه ماشین فوتوکاپی دارای ظرفیت کاپی نمودن بیست ورق در ظرف یک دقیقه

نوت: ماشین فوق کاملا ثابت بوده و بسیار کم استفاده گردیده با قیمت بسیار ارزان
قیمت ان ۶۵۰۰ افغانی با کمی جورامد
فقط خریدار واقعی تماس برقرار نماید
480 9378