478 9380
ماشین لباسشویی 7kg از کمپنی LG
Name   Ali Date   2020-01-12
Phone   0794908090 Province   Kabul
Email  
Region   کابل شهرنو
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  13,500 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
ماشین لباسشویی 7kg از کمپنی LG
مستعمل با 5 ماه استفاده کاملا نو و با ضمانت داری موتور دایرکت درایو انورتر
478 9380