476 9382
آپارتمان سه اتاقه منزل سوم نبش بلاک 8A
Name   امید Date   2020-01-12
Phone   0799776068 Province   Kabul
Email  
Region   قصبه بلاک های امارات
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Apartments
یک باب آپارتمان منزل سه دارای سه اتاق یک آشپزخانه و یک تحویلخانه در بلاک A8 نبش سرک نزدیک به مسجد شریف و سوپر مارکیت با تمام اجناس آن بفروش میرسد
قیمت آپارتمان از طریق مبایل قابل مباحثه میباشد.
476 9382