492 9293
تویوتا فرونر ۲۰۰۸ رنگ صدفی و خانگی فول اپشن برای فروش عاجل
Name   مجیب جان Date   2019-11-30
Phone   0782421910 Province   Kabul
Region   خیر خانه ۳۱۵
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  25,000 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2008 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  150000-175000
موتر فرونر و ثابت با ۶ سلند ماشین و مشکوله دار او پر قدرت و رنگ صدفی برای فروش عاجل میباشد با شخص خریدار جور امد و ضمانت داده میشود.
492 9293