18 10397
دوکان ها ومحل کرایی در زبیر پلازا برای دفتر ،کلینک ، نمایش و کارګاه
Name   محمد شفیق Date   2021-09-14
Phone   0777220120 Province   Kabul
Email  
Region   کارته آریانا جوار ناحیه ۲ - عقب الفلاح طبی لابراتوار زبیر پلازا
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  280 $ Type  For Rent Category   Shops
در کارته آریانا زبیر پلازا جوار ناحیه دوم عقب درباز مارکیت و الفلاح طبی لابرتوار به اندازه بیشتر از ۱۳۰ متر مربع محل کرایی به کرایه داده میشود
که داری یک تشناب عصری ویک اطاق که به شیشه پارټیشن شده دارای مرکز ګرمی وبرق سولر ۲۴ ساعته ، و دو طرف به شیشه های کلا ن و پنجره ها بسته شده چوکیدار ۲۴ ساعته وکامره های امنیتی عیار است به کرایه داده میشود موقعیت بسیار عالی برای کلینک ، دفتر تجارتی یا محل نمایش اموال تجارتی ویا کارګاه خیاطی استفاده میشود کرایه ماهانه ۲۸۰ دالر است برای معلومات بیشتر ساحه از نزدیک دیدن نمایید
شماره تماس : 0785338858
وټس اپ : 0777438074
ایمل : rahimee23@gmail.com
18 10397