308 9346
فروش عاجل تویوتا کرولا 2004
Name   ahmad seyar Date   2019-11-23
Phone   0788413000 Province   Kabul
Email  
Region   خیرخانه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  7,100 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2004 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol
اسناد یک نیم سال پاک رنگ سفید پلیت منفی دو بدون ۳۹ تیر ویل جدید ال ای داخل زرد ماشین ثابت موتر تنها به خانه استفاده شده از هر نگاه ضمانت
308 9346