162 9623
سازنده خط تولید پفک و گندمک
Name   Aliakbarsardari Date   2020-05-11
Phone   09353958208 Province   Kabul
Region   Zanjan
Amtaa
Price  37,500 $ Type  For Sale Category   Employers
سازنده خط تولید پفک نمکی، بوشار، پاپکرن ، گندمک، و دستگاه های بسته بندی، با بالاترین کیفیت ساخت در ایران.
162 9623