740 9060
یک اپارتمان ۳ اطاقه ۳ تشنابه به ګروی یا بیع الوفاء داده میشود
Name   محمد شفیق Date   2019-09-11
Phone   0777220120 Province   Kabul
Email  
Region   کارته آریانا جوار ناحیه ۲ - عقب الفلاح طبی لابراتوار زبیر پلازا
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  22,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
در زبیر پلازا واقع کارته اریانا جوار ناحیه دوم شاروالی پشت الفلاح طبی لابراتوار،کتاب سعادت نزدیک به چوک دهن باغ موقعیت دارد در منزل چهارم افتاب رخ اپارتمان سه اطاقه که دارای سه تشناب یک اشپزخانه متر برق رهایشی ، مرکز ګرمی پارکینک موتر داخل حویلی وتخت بام مشترک آب شرین چوکیدار ۲۴ ساعته تعمیر دارای کامره های امنیتی دربهتری موقعیت شهر از لحاظ ترافیک به بیع الوفاء داده میشود وهم کرایه 250 دالر ماهانه هر قسم که مشتری موافق باشد اګر بیع الوفاء باشد به قیمت 22000 دالر امریکایی یا کرایه ماهانه که ذکر نمودم شماره تماس ووټس اپ: :0777220120
شماره اتصالات : 0785338858
740 9060