469 8958
اپارتمان گروی
Name   عمران Date   2019-08-10
Phone   0700966988 Province   Kabul
Region   خوشحال خان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  25,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
اپارتمان ۲ اتاقه ( سالون ۳x۶ اتاق خواب ۳x۴ آشپزخانه ، تشناب ، دهلیز ، بالکن ) اتاق ها مجهز با الماری های ظرف و لباس ، تمام کلکین ها و دروازه ها PVC میباشد ، قباله شرعی ، برق رهایشی ، آب شرین ، منزل پنجم دارای لفت.
قیمت گروی ۲۵۰۰۰ دالر
آدرس : خوشحال خان، مقابل سرک اول کارته مامورین ، سر سرک عمومی که به طرف سیلو میرود نزدیک چهاراهی کارته مامورین
469 8958