2 10054
موتر تویوتا فرونر فروشی 1999
Name   محمد صبور Date   2021-01-15
Phone   0778878617 Province   Kabul
Region   سرک پنجم پروژه تایمنی
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  7,500 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1999 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  25000-50000
موتر تویوتا فرونر 1999 شیپ2000 رنگ سفید فول آپشن لیدرسیت سیستم پطرول و گازی تپدار کمک کمپنی تیرهای جدید اسناد هم پاک پلیت منفی2 ثابت و بدون تکر لیبل به لیبل و همچنان دارای گیرلاک برای جلوگیری از سرقط میباشد
آدرس:سرک پنجم پروژه وزیرآباد عقب هوتل روشن مارکوپولو
شماره تماس 0778878617 / 0772272839
2 10054