75 9725
جوسر اصلی هندی از کمپنی شاین استار ( shine star )
Name   حمزه یونیک Date   2020-06-30
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,700 AFN Type  For Sale Category   Others
جوسر اصلی هندی از کمپنی شاین استار ( shine star )
دارای هل میده کن ، چهار عدد گیلاس
حمزه یونیک الکترونیک
✅ آدرس چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
☎️ شماره های تماس 0788991515 / 0795991515
75 9725