485 8813
یک دربند حویلی تخریبی با قباله شرعی، چهار بسوه
Name   نجیب Date   2019-07-11
Phone   0788281158 Province   Kabul
Region   Khair Khana حصه ۲ سرک ۲
Price  63,000 $ Type  For Sale Category   Houses
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته:
یک دربند حویلی تخریبی با قباله شرعی، چهار بسوه، هیچ کدام مشکل قانونی و موروثی وجود ندارد. قباله به نام شخص میباشد. 

اگر جدی علاقمند استید، صرف در موبایل بتماس شوید. نرخ آن بسوه 63000 دالر امریکایی مشیباشد و با خریدار جدی شاید گنجایش تخفیف موجود باشد. 

تشکر
485 8813