486 8812
پیشکش جدید اقامه دوساله دوبی (کاری و تجاری)
Name   اقامه دو ساله دوبی Date   2019-07-10
Phone   0788835544 Province   Kabul
Email  
Company   شرکت توریستی و سیاحتی اسکار
Region   شهر نو مقابل دفتر مرکزی بانک اسلامی افغانستان ، داخل مارکیت منزل دوم
  I have totally ( 8 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  3,100 $ Type  For Sale Category   Travel
اقامه دوساله دوبی!
نوع اقامه: آزاد (کاری و تجاری)
قیمت: 3100 دالر
مدت زمان پروسس: 10 الی 12 روز کاری
اسناد لازم: پاسپورت ، تذکره و دو قطعه عکس متقاضی
برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:
0788835544 , 0794545488 , 0202200223
آدرس: شهرنو مقابل دفتر مرکزی بانک اسلامی افغانستان داخل مارکیت منزل دوم
486 8812