61 9724
تفنگچه موتر شویی واتر زوم
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2020-06-30
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 28 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,000 AFN Type  For Sale Category   Others
تفنگچه موتر شویی واتر زوم
دوستان عزیز اگر میخواهید از این محصول جدید ما مستفید شوید و با خیال راحت برای شستن موتر ، کلکین ها ، آب دادن به درخت ها ، گل ها و هم چنان برای شستن قالین استفاده نماید.
برای سفارش و خرید به ما به تماس شوید.

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
61 9724