5 9293
تفنگچه موتر شویی واتر زوم
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-10-20
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 32 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,200 AFN Type  For Sale Category   Others
تفنگچه موتر شویی واتر زوم
دوستان عزیز اگر میخواهید از این محصول جدید ما مستفید شوید و با خیال راحت برای شستن موتر ، کلکین ها ، آب دادن به درخت ها ، گل ها و هم چنان برای شستن قالین استفاده نماید.
برای سفارش و خرید به ما به تماس شوید.

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
5 9293