83 9215
با متر سلطنتی آشنا شوید. با لیزر اندازه گیری نماید
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-10-10
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 32 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  850 AFN Type  For Sale Category   Others
با متر سلطنتی آشنا شوید.
با این متر میتوانید با شکل دیجیتل و کارایی خاص آن مستفید شوید.
1. با لیزر اندازه نماید.
2. با تایر اندازه نماید.
3. با تار اندازه نماید.
برای خرید و سفارش تان به ما به تماس شوید.

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
83 9215