136 9162
ماشین موتر شویی برقی 80 وات
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-09-26
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 32 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,800 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
ماشین موتر شویی برقی با فشار فوق العاده تیز و کارکرد نی نذیر با داشتن تفنگچه ، پیب ، لین برق DC و بوتل برای مایع در هر مکان که باشید میتوانید انتقال بدهید و مستفید شوید.
دوستان عزیز با یک سطل آب موتر تان را متوانید بشوید.
برای سفارش با ما به تماس شوید :

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
136 9162