47 9251
ماشین موتر شویی برقی با ذخیره آب با فشار فوق العاده
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-10-16
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 32 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,600 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
ماشین موتر شویی برقی با فشار فوق العاده تیز و کارکرد نی نذیر با داشتن ، سطل ، تفنگچه ، پیب ، برس ، لین برق DC و بوتل برای مایع در هر مکان که باشید میتوانید انتقال بدهید و مستفید شوید.
دوستان عزیز با یک سطل آب موتر تان را متوانید بشوید.
برای سفارش با ما به تماس شوید :

فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
47 9251