549 8656
ديك Speaker كرأيي براي مراسم ختم قران كريم و محافل خوشي شما موجود است.
Name   آرش Date   2019-06-12
Phone   0787030307 Province   Kabul
Region   كارته سه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  1,200 AFN Type  For Rent Category   Hardwares
ديك Speaker كرأيي كاملاً جديد با سيستم هاي جديد چارچ و برق براي مراسم ختم قران كريم و محافل خوشي شما موجود است.
1: Bloutooth
2:Memory,Flash
3:Hox Line
4:Radio
5: با كمپيوتر وصل ميشود.
6: با داشتن دو عدد مايك.
7: يك عدد ريموت.
549 8656