644 8559
گلکسی s6 edge
Name   روحید Date   2019-05-22
Phone   0747555025 Province   Kabul
Region   پل گذرگاه باغ بابر
Amtaa
Price  6,900 AFN Type  For Sale Category   Telephones
رنگ سرمی بسیار ثابت از هر چیز به ضمانت فقد یک لکه دارد او هم در اسکرین نیست پیش دکمه مابین است دیگه هیچ مشکل ندارد
644 8559