602 8512
تویوتا کرولای 1997 رنگ آبی
Name   Dawood Date   2019-05-14
Phone   0783131533 Province   Kabul
Region   خوشحال خان
Price  4,600 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1997 Color  Blue Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  125000-150000
رنگ آبی داخل سبز اتومات ماشین ۴ ای ایی تیر و ویلکپ جدید ماشین به زمانت بیدون تفت و بخار تکر ندارد شماره های تماس ۰۷۸۳۱۳۱۵۳۳
602 8512