1087 8484
موتر کرولا 2007 با درایور برای کرایه دفاتر و شرکت ها
Name   حاجی احمد شهیر Date   2019-05-12
Phone   0786456925 Province   Kabul
Region   کابل
Amtaa
Rent  450 AFN Type  For Rent Category   Cars
شرکتها و دفاتر دولتی و خصوصی که برای حمل و نقل کارمندان شان نیاز به موتر و درایور داشته باشند ، میتوانند با ما به تماس شوند .
نوعیت موتر : کرولا 2007 اس کلاس جدید ، رنگ جگری ( از هر نگاه ثابت )
مقدار معاش درایور و کرایه موتر : 450 دالر قابل توافق- البته مصارف تیل موتر بر عهده شرکت و یا نهاد میباشد .
1087 8484