496 8237
زمین فروشی عاجل
Name   صبور Date   2019-03-14
Phone   0729008806 Province   Balkh
Region   ولایت بلخ شهرک همدرد قسمت دوم گذشته از نساجی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  1,000 $ Type  For Sale Category   Land
دو نمره جداګانه در قسمت مختلف شهرمزارشریف/ یک نمره در شهر مزارشریف قسمت دوم شهرک همدرد نمبرزمین ۲۱۳۹ بلاک ۸۵ برای فروش عاجل/ و نمره دوم درشهرنو مزارشریف عقب دانشګاه بلخ/قسمت ۵ برای فروش عاجل/
496 8237