423 8311
یک دربند دربند حویلی دارای 270 متر مربع مساحت
Name   Qudratullah Brumand Date   2019-03-26
Phone   0776967698 Province   Kabul
Email  
Region   دشت برچی، گولایی مهتاب قلعه.
Price  3,200,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
یک دربند دربند حویلی دارای 270 متر مربع مساحت و دارای سه اتاق. به قیمت زمین فروخته می شود.
423 8311