578 8156
ضروت دارم به یک در بند حویلی فروشی
Name   حشمت الله \\\" احمدی\\\" Date   2019-03-03
Phone   0786056997 Province   Kabul
Region   ناحیه 17 ویا ناحیه 11 سرک 315
Price  35,000 $ Type  I Need Category   Houses
یک در بند حویلی دارای 4 اطاق که زمین آن به مساحت 3 بسوه الی 2.50 متر مربع باشد خانه راسته دارای اسناد باشد ضرورت دارم
578 8156