587 8147
یک دربند حویلی فروشی دارای 10 اطاق
Name   سید اکبر Date   2019-03-03
Phone   0781222742 Province   Kabul
Region   قسمت الف خوشحال مینه ناحیه پنجم
Price  300,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه مذکور دارای ۱۰ اطاق۳ اشپزخانه ۳ تشناب و تختبام در ۳ منزل اباد شده مساحت ان چهارنیم بسوه میباشد لب سرک عمومی قرار دارد
587 8147