591 8143
حویلی گروی دارای 3 اتاقه عصری
Name   محمد مسعود دیدار Date   2019-03-02
Phone   0704027960 Province   Kabul
Email  
Region   قلعه محمد عمر, روبروی بلاک 20 مکروریان چهارم
Price  11,000 $ Type  Mortgage Category   Houses
3 اتاق, حمام, تشناب و آشپزخانه عصری, آفتاب رخ, گراج موتر, آب و برق مجهز
591 8143