380 8353
موتر کرولا 1997 فروشی
Name   Amin Date   2019-03-31
Phone   0744197611 Province   Kabul
Region   کارته سه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,500 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1997 Color  Black Gear  Automatic
تویوتا کرولا 1997 4A، پلیت منفی 4- 68 هزار، رنگ سیاه، اسناد سه ساله پاک.
موتر بسیار عیار و ثابت است.
خریدار واقعی فقط تماس بگیرد
شماره تماس:
0744197611
380 8353