974 8019
یک نمره زمین فروشی عاجل
Name   صبور Date   2019-02-11
Phone   0729008806 Province   Balkh
Region   ولایت بلخ شهرک همدرد قسمت دوم ګزشته از نساجی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  1,500 $ Type  For Sale Category   Land
یک نمره زمین فروشی عاجل در قسمت دوم شهرک همدرد به مساحت ۴۰۰ مترمربع برای فروش/ در نرخ زمین جور امد داردو برای معلومات تماس بګیرید. تشکر
974 8019