1140 7974
موتر کرولا بالینو جرمنی 1995
Name   Mustafa Date   2019-02-11
Phone   0707973659 Province   Kabul
Region   Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,400 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Suzuki Year  1995 Color  Dark-gray Gear  Manual
Fuel  Petrol Km  0-10000
یک عراده موتر کرولا بالینو جرمنی 1995 اسناد پاک پلیت منفی 3 شاریده گی
و تکر ندارد از چوکات اسکلیت کاملاً ثابت است در 100 کیلومتر 7 لیتر تیل مصرف دارد به قیمت 2400دالر با جورآمد به فروش میرسد 0707973659
1140 7974