1158 7961
روغن سیاه دانه ۱۰۰ خالص را از ما بدست بیاورید
Name   محمد خالد Date   2019-02-06
Phone   0780756779 Province   Kabul
Region   کابل کوتل خیر خانه
Amtaa
Price  700 AFN Type  For Sale Category   Health
روغن سیاه دانه 100 فیصد خالص (تولید وطن)
برای از بین بردن درد مفا*صل، ک*مر، دست و پای
توقف صد فیصدی ریزش مو و درمان سفیدی مو
قیمت: 700 افغانی
شماره تماس: کابل
0780756779
0796383274

#خواص_روغن_سیاه_دانه
1158 7961