1105 7914
پلی استیشن 3 برای فروش
Name   Ahmad Date   2019-01-21
Phone   0797153568 Province   Kabul
Region   چهاراهی ترافیک
Price  9,000 AFN Type  For Sale Category   Games
پلی استیشن 3 250gb حافظه پروگرام شده و دارای 8 دانه گیم.
1105 7914