534 8459
فروش عاجل تویوتا کرولا 2009 شیپ 2013
Name   Ahmad Date   2019-04-22
Phone   0700696366 Province   Kabul
Region   Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  9,400 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2009 Color  Maroon Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  50000-75000
فروش یک عراده تویوتا کرولا 2009 شیپ 2013
1.رنگ: جگری
2.نوع: اسکلاس
3.پلیت: ***86-4
4.اسناد: پاک
5. قیمت: نو هزار و چهار صد (9400) دالر امریکائی
5.بیدون هیچ نوع عوارض و تکر اساسی
لطفٱ اشخاص که خریدار واقعئ استن به این شمار به تماس شوند، به کمنت ها جواب داده نمیشود.
شماره تماس 0700696366
534 8459