967 7873
آپارتمان فروشی
Name   مهدی محمدی Date   2019-01-12
Phone   0790963040 Province   Kabul
Region   نزدیک به پوهنتون کابل
Price  68,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
فروش آپارتمان مدرن و نو ساز در بهترين موقعيت كابل
با إمكانات ذيل
١١٥ متر مربع
سه اتاق مكمل فرش شده
ديكور شده مكمل با چوب تركي و الماري جادار براي اتاق خواب
دو تشناب و حمام عصري
آشپزخانه مكمل ديزاين شده با سنگ كورين

برج برق مستقل و لفت فعال
آفتاب رخ با نماي عالي پوهنتون كابل
پاركينگ
قيمت٦٨٠٠٠ دالر با كمي جور آمد
آدرس: دروازه انجنيري پوهنتون كابل، سرك سنگي، احمدي تاور
شماره تماس: ٠٧٩٠٩٦٣٠٤٠
967 7873