1933 7807
یک دربند خانه گروی دو اطاقه بزرگ
Name   بریالی Date   2019-01-09
Phone   0783368940 Province   Kabul
Region   ناحیه پنجم ولایت کابل منطقه آبرسانی دوم
Price  350,000 AFN Type  Mortgage Category   Houses
خانه دو اطاقه کلان دارای دهلیز کلان وحمام واّب وبرق مستقل دارای سرای متوسط
1933 7807