1271 7843
24 نمره زمین فروشی قیمت فی نمره 600 دالر شهرک ناصر خسرو بلخی
Name   اجمل Date   2019-01-14
Phone   0788683771 Province   Balkh
Email  
Region   شهر مزار شریف سرک دولت آباد شهرک ناصر خسرو بلخی قسمت اول چوک اول
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  45,000 AFN Type  For Sale Category   Land
قیمت فی نمره 600 دالر هر نمره چهار بسوه یا 400 متر مربع

\\\' بیست و چهار \\\' زمین فروشی در شهر مزار شریف بالای دشت شور در قسمت اول و چوک اول \\\'چهاراهی استاد برهان الدین \\\'ربانی \\\' \\\'شهرک ناصر خسرو بلخی قیمت فی نمره 600 دالر .
به تعداد  24  نمره زمین فروشي در ( شهرك رهايشي ناصر خسرو بلخي ) به نازلترین قیمت یعنی فی نمره $600 شش صد دالر امریکایی کسانیکه خواهان خریداری هستند و ميخواهند با كمترين قيمت مالك زمين در ولايت بلخ شهر مزار شريف شوند با ما تماس بيگيرند و همچنان این نمرات در ( قسمت اول شرق چوک اول شهرک ناصر خسرو بلخي )موقعیت دارد و داراي آب شرين ميباشد و تصاوير كه ميبيند مربوط به همين شهرك ميباشد كه ماركيت ها و چوك ها آن ساخته شده در داخل شهرك . اين شهرك در فاصله ( هفت ،۷، كيلومتري شمال روضه شريف ) شهر مزار شريف موقعيت دارد. آدرس : شهر مزار شریف شمال روضه مبارک كمر بند
سياه گرد بالای دشت شور شهرک رهایشی ناصر خسرو بلخي،

نمبر تماس: 0788683771
نمبر وايبر: 0770203090
1271 7843