1310 7809
یک نمره زمین فروشی
Name   احمد صابر قاسمی Date   2019-01-08
Phone   0729008806 Province   Balkh
Email  
Region   شهرنو مزارشریف
Price  7,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک نمره زمین چهاردیواری شده به مساحت ۴۵۰ متر مربع در قسمت پنجم شهرنو مزارشریف عقب دانشگاه جدید بلخ، نمبر زمین 932، برای معلومات و دیدن زمین بتماس شوید، البته در قیمت زمین جور امد دارد، تشکر،
1310 7809