93 7961
موتر تویوتا فرونر 1999 فروشی
Name   محمد صبور Date   2019-01-08
Phone   0744206281 Province   Kabul
Region   سرک پنجم پروژه وزیرآباد تایمنی عقب هوتل روشن مارکوپولو
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  8,000 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  1999 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  25000-50000
موتر فرونر مودل1999شیپ 2000.رنگ سفید.دارای پلیت53438-2 .شش سلندره پطرول و گاز که جوازسیرآن برای مدت سه سال پاک است یعنی تااخیرسال1398پاک است.
موتربدون تکر و بریدگی میباشد به ضمانت.فول آپشن.تپ دار.لیدرسیت.تیرهای آن جدید میباشد
موترثابت بدون کدام عوارض تخنیکی میباشد.
آدرس:سرک پنجم پروژه وزیرآباد تایمنی عقب هوتل روشن مارکوپولو.
شماره تماس:0778878617:0772272839
93 7961